Header background image
Preloader desktop icon Preloader mobile icon
Prípad z Hermanoviec ukazuje, že u nás dochádza k diskriminácii detí z dôvodu etnickej príslušnosti (04 травня 2022 р.)
19:59
5 травня 2022 р.

Prípad z Hermanoviec ukazuje, že u nás dochádza k diskriminácii detí z dôvodu etnickej príslušnosti (04 травня 2022 р.)


Historický rozsudok. Zdravé deti ako mentálne postihnuté, navyše vylúčené do priestorov mimo školy. Slovenský súd prvý krát povedal, že naše rómske deti boli nezákonne zaraďované do špeciálnych tried.

Toto je príbeh rómskych detí z Hermanoviec, no je podobná prax na Slovensku bežná? Čo to vôbec pre dieťa znamená ak je označené za mentálne postihnuté? Je vôbec ešte možné takýto omyl po rokoch napraviť? Aké sú ich šance v budúcnosti a čo s tým všetkým robí štát?

Braňo Závodský sa rozprával so splnomocnencom vlády pre rómske komunity Jánom Herom, programovým koordinátorom mimovládky Poradňa pre občianske a ľudské práva v Košiciach Štefanom Ivancom a riaditeľkou Základnej školy v Lozorne Lýdiou Šuchovou.

* * *

Історичне судження. Здорових дітей, як розумово відсталих, виключають зі школи. Словацький суд вперше заявив, що наших ромських дітей незаконно віддали до спеціальних класів.

Це історія ромських дітей із Германовце, але чи поширена подібна практика у Словаччині? Що взагалі означає для дитини, якщо її визначають як розумово неповноцінну? Чи можливо виправити таку помилку через роки? Які у них шанси на майбутнє і що з цим усім робить держава?

Браньо Заводські поспілкувався з Яном Герою – уповноваженим уряду у справах ромської громади, Штефаном Іванцом – координатором неурядової програми Кошицького консультативного центру громадських та людських прав, та Лідією Шуховою – директоркою початкової школи Лозорної.

Автор: Braňo Závodský Naživo

Додати коментар

0 / 1500

Коментарі - 0

  • Немає доданих коментарів :(
Loader desktop icon Loader mobile icon